پیک سبک پا

کشور حسن تورا، سر حد پیدایی نیست
گشتن ملک دو عالم حَد چون مایی نیست
گر سفر می کنی ای دل، سفری در خود کن
که به از عالم دل سوختگان جایی نیست
همه چون جام شدم چشم و تماشا کردم
خوشتر از دیدن روی تو تماشایی نیست
هر خط حسن تو، صد معنی پنهان دارد
حیف در شهر دراین مرحله دانایی نیست
دل ما تاب پریشانی عشق تو نداشت
راستی در خور توفان تو، دریایی نیست
حالیا بر ورق گل خط هجران بنویس
که به جز باد صبا، پیک سبک پایی نیست.

                                                                      moalem              

33emlvm.jpg

/ 104 نظر / 17 بازدید
نمایش نظرات قبلی
sosa

[گل][گل][گل][گل][گل][گل]

sosa

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

sosa

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

sosa

[گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب]

sosa

[گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب]

sosa

ianm 100 ta[قلب][گل]

مشکی رنگ عشقه

اگه تو از پیشم بری سر به بیابون می ذارم هر چی گل شقایقه رو خک مجنون می ذارم اگه تو از پیشم بری من خودم و گم می کنم به عمر تو رو شرمنده حرفای مردم می کنم اگه تو از پیشم بری دل رو به دریا می زنم غرور خورشید و با برف آرزوها می شکنم اگه تو از پیشم بری کار من آوارگیه خلاصه شو واست بگم که آخر زندگیه [گل]

سجاد

سلام حالت خوبه ؟ [گل][قلب][گل] [بدرود]

ژانوس(خیزران)

نیلو ی عزیز از اینکه موزیکال شدی خوشحالم با ادب احترام اشتیاق ومحبت وعشق بی پایان