مهربان ، زيبا، دوست

چشم در راه کسی هستم                                        

کوله بارش بر دوش،                                                          

افتابش در دست

خنده بر لب، گل به دامن،  پیروز

کوله بارش سر شار از عشق ، امید

آفتابش نوروز

با سلامش ، شادی

در کلامش ، لبخند

از نفس هایش گل می بارد

با قدمهایش گل می کارد

مهربان ،زیبا ، دوست

روح هستی با اوست!

قصه ساده است، معما مشمار،

چشم در راه بهارم آری،

چشم در راه بهار....!49.gif

                                                                                                            

  8flw01w.gif

/ 3 نظر / 14 بازدید
هادی

سلام مهربون چقدر قشنگ نوشتی خیلی جذاب بود انشاالله که بلاخره انتظار به پایان برسه و بهاری که توصیفش رو کردی از راه برسه من هم منتظرم قربانت: هادی

رضا

سلام مهربون من سخن چو از دل برآيد لاجرم بر دل نشيند نوشته هات دلنشينن همه می دونیم که روزی خواهد آمد منتظر دلنشین های دیگرت هستم شاد باشی قربانت رضا

رضا

دوباره سلام مهربون من دوتا شعر تقديمت می کنم تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد آنقدر خواهم نوشت تا که خودکار از توان خود پشیمانی کند آنقدر قرطاس ابیض را مسود می کنم تا که کاغذ ناتوان گردد ز حمل جمله ها آنقدر دست نویسان را تحرک می دهم تا که رگها از نفس کم اورند تا که خون در عین خشکی جوش جوشانی زند آنقدر با چشم نافذ من به تعقیب نگارش سر کنم تاسفید ازمردم مشکی آن آید پدید آنقدر اندیشه را مشغول حرف نو کنم تا که در یک مطلب ا نشا سه نسل امحا شوند آنقدر از جوهر خودکار و خود صرفت کنم تا که شاید یک نظر بر صفحه قلبم کنی و اينم دوميش: دلم تنگ است جهان سرشار از رنگ است و در هر گوشه ای ماتم ز یک ننگ است چرا دلهای دیگر همچنان سنگ است ؟ اگر در کاخ شاهان مستقر باشی و یا بر باغ رضوان رهگذر باشی و یا با ماهرویان همسفر باشی چو دل ا ندر اسارت بود چه سودت باشد از گفتن: که"مرغ عشق پروازی لطیف و دلنشین دارد" تو باید عقده ها از دل فرو پاشی به اول گام پس از آن دل به دریا و به دلبرها