برای تو که .............

تو کیستی ؟؟

که من اینگونه با تو دوباره ایه ایه ی زندگی را به تصویر میکشم

و تفسیر میکنم زنده بودن و زندگی دوباره را،

تو همچون دست نوازشگر نسیم,نگاه بیقرار و خسته ام را چون طفلی در اغوش مادر می نوازی

و این تلاطم و طوفان سرکش را رام میکنی،

ای عزیز!      انگاه که نیستم جستجویم کن: در سکوت ایینه ها،

در صدای تق تق برخورد دانه های باران با شیشه ی اتاق،   در صدای وحشی امواج ،

در صدای خش خش خرد شدن برگ در زیر پای عابران و .............   تمامی ناگفته ها را خواهی شنید،

من ترا جستجو میکنم در تمامی اصوات خوش عالم،

در عطر یاس و شب بوها,در سرخی و عطر رز که عاشقش هستم،

و در تمامی خوبیها به دنبال رد پایی از تو هستم وتو را یاد ارم
واینگونه در  مهدی که تو بنا کرده ای چو نو اموزی درس میگیرم.

/ 0 نظر / 20 بازدید