امشب از کوچه پس کوچه های خاطره با یاد تو میگذرم

چه بویی می اید ، تو هم حس میکنی ؟

بوی عطر با تو بودن است ،

ای عزیزتز از جان ! یادت نیز همچون بودنت هوا را معطر میکند .

دلم تنگ است برایت ....

در خیالم با تو همگام شده و راه دریا را پیش میگیرم

چون تو با منی بوی  دریا نیز مستم میکند

تا به حال در سیاهی شب کنار اب رفته ای ؟

به صدای امواج گوش سپرده ای ؟

اینک این منم ، تنهای تنها با کوله باری از خاطرات تلخ و شیرین با تو بودن

چه شیرین است زمانی که کنار تو هستم و صدای امواج طنین افکن است

سرم را به سینه ات میفشارم و با شنیدن  صدای قلب پر مهرت ارام میگیرم

کاش بو دی .........

چقدر محتاجم به بودنت ،

به نگاهت ، به صدایت ، به خنده ات ،

به دستان پر مهرت ، به اغوش گرمت

ولی افسوس که نیستی و تنها یادت همیشه با من است ...

/ 1 نظر / 17 بازدید
صنم

خیال انگیزه محبوبم....