سـال نــو مبـــــــــــــــــــارک

 

بنگر به رستاخیز طبیعت که چه زیباست .

و هر سال رستاخیزی دیگر را تجربه می کنیم

و چه زیباتر رستاخیز انسان در این عصر آهن وتباهی.

سال نــو مبـــــــــــــــــــــارک

امیدوارم سال خوبی باشه برای همه.

/ 26 نظر / 11 بازدید
نمایش نظرات قبلی
Keyvan

سلام خوبی؟؟ ساله نو مبارککککککککککککککککککککککککک وقت کردی یه سری هم به ما بزن

مریم و محسن

سلام سال نوی شما هم مبارک ان شاءالله که سال خوبی باشه واسه شما و همه

sosa

درود بر شما هم مبارک فدات[گل]

آزاده

به به چه گلهاییییییییییییییییییییییییییییی[لبخند]

فریبا

دلم برات یه ذره شده دخمل... خوب مامان فری رو فراموش کردیا... کجایی تو؟

بهار.ک

★ ــــــ★ ــــــــ★ ــــــــــــــ★★ ـــــــــــــــــــــــ★★★ ــــــــــــــــــــــــــــ★★★★ ـــــــــــــــــــــــــــــــ★★★★★ ـــــــــــــــــــــــــــــــ★★★★★ ــــــــــــــــــــــــــــ★★★★ ـــــــــــــــــــــــ★★★ ــــــــــــــ★★ ــــــ★ ★ ــــــ★ ــــــــ★ ــــــــــــــ★★ ـــــــــــــــــــــــ★★★ ــــــــــــــــــــــــــــ★★★★ ـــــــــــــــــــــــــــــــ★★★★★ ـــــــــــــــــــــــــــــــ★★★★★ ــــــــــــــــــــــــــــ★★★★ ـــــــــــــــــــــــ★★★ ــــــــــــــ★★ ــــــ★ ★ ــــــ★ ــــــــ★ ــــــــــــــ★★ ـــــــــــــــــــــــ★★★ ــــــــــــــــــــــــــــ★★★★ ـــــــــــــــــــــــــــــــ★★★★★ ـــــــــــــــــــــــــــــــ★★★★★ ــــــــــــــــــــــــــــ★★★★ ـــــــــــــــــــــــ★★★ ــــــــــــــ★★ ــــــ★ ★ ــــــ★ ــــــــ★ ــــــــــــــ★★ ـــــــــــــــــــــــ★★★ ــــــــــــــــــــــــــــ★★★★ ـــــــــــــــــــــــــــــــ★★★★★ ـــــــــــــــــــــــــــــــ★★★★★ ــــــــــــــــــــــــــــ★★★★ ـــــــ

یلدا

اگر تمام ابرها ببارند گل های قالی جوانه نمی زنند. این قانون زیرپا ماندن است[گل]

خانه ی دوست اینجاست

سلام تو که آمدی تصور کردم که همه نیکی و شادی در وجود من تنها خروشان می گردد. تو که آمدی تصور کردم که دگر غصه ای ااز جنس نبودن دل بی تاب مرا تا نوک قله نیستی نخواهد برد دیگر. کاش در این آمدن تو لحظه ای مکث وجود داشت