زندگی فرصت بس کوتاهی ست

تا بدانیم که مرگ

اخرین نقطه ی پرواز پرستو ها نیست

مرگ هم حادثه ایست

مثل افتادن برگ

که بدانیم پس از خواب زمستانی خاک

نفس سبز بهاری جاریست

/ 0 نظر / 13 بازدید