ما به اندازه هم سهم ز دریا بردیم

خوش به حال من ودریا و غروب و خورشید
 و چه بی ذوق جهانی که مرا با تو ندید
رشته ای جنس همان رشته که بر گردن توست
چه سروقت مرا هم به سر وعده کشید
به کف و ماسه که نایابترین مرجان ها
 تپش تبزده ی نبض مرا می فهمید
آسمان روشنی اش را همه بر چشم تو داد
مثل خورشید که خود را به دل من بخشید
 ما به اندازه هم سهم ز دریا بردیم
هیچکس مثل تو ومن به تفاهم نرسید
خواستی شعر بخوانم دهنم شیرین شد
ماه طعم غزلم را ز نگاه تو چشید
منکه حتی پی پژواک خودم می گردم
آخرین زمزمه ام را همه ی شهر شنید.

                                                                                       bahmani

m754wy.jpg

/ 45 نظر / 16 بازدید
نمایش نظرات قبلی
کیوان

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

کیوان

[گل][گل] [گل] [گل] [گل] × [گل] [گل] [گل] [گل]× × [گل][گل][گل][گل][گل] [گل] × × [گل [گل]××× [گل] [گل] [گل][گل]

کیوان

[گل][گل][گل][گل][گل][گل] [لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند] [هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا]

کیوان

سلام خوبی؟ چه خبرا؟ ممنون از اومدنت بازم منتظرتم

کیوان

سلام خوبی؟ چه خبرا؟ ممنون از اومدنت بازم منتظرتم

آیدین روشن ضمیر

سلام ممنون از اینکه به من سرزدی. باز بیا و منو از نظراتت بی بهره نذار منتظر دیدار مجددت.

همراز

به روزم نیلوفر عزیز و ممنون از محبتت[گل]

قاسم سلطانی

سلام نیلوفر جان خوبین؟ با مطلبی در باره "بخشش" با شما هستم[گل][گل][گل][گل]