هديه دوست

گلی را که دیروز                                                             72joq2t.jpg

به دیدار من هدیه آوردی ای دوست                          

دور از رخ  نازنین   تو                                                

امروز  پژمرد

همه لطف و زیبا یی اش را

که حسرت به روی تو می خورد و

هوش از سر ما به تاراج می برد

گرمای شب برد

صفای تو اما گلی پایدار است

بهشتی همیشه بهار است

گل مهر تو در دل و جان

گل بی خزان

گلی تا که من زنده ام ماندگار است.49.gif                                                 moshiri

/ 0 نظر / 16 بازدید