ابر بی باران

شب غیر هلاک جان بیداران نیست

گلبانگ سپیده بر سپیداران نیست

در این همه ابر قطره ای باران نیست

از هیچ طرف صدایی از یاران نیست.

                                                                                                                         moshiri

73ocr9k.jpg

/ 0 نظر / 13 بازدید