فکر خداوندی
ساعت ٦:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٢/٢٦  

آنان که ایزد را خریدارند بیدارند
خطا گویان که در دنیای پندارند بیمارند


زراندوزان که از یاد خدا دورند مزدورند
گدایان گر هوای او به سر دارند سردارند


ستمکاران اگر در کار دیوانند دونانند
بداندیشان اگر در ملک سردارند سربارند


نکویان دربر عاشق چو لرزانند ارزانند
و گر از صحبت بیگانه بیزارند گلزارند


فتوت پیشگان را نیست سودای زراندوزی
به زر باری ز دوش خلق بردارند اگر دارند


کسان گر دل به سوی دوست میرانند میرانند
گل اندامان که یاد حق به دل دارند دلدارند 


 دغلکاران که در سیمای انسانند شیطانند
پلیدانی که دوزخ را خریدارند بسیارند

بدان کز جورشان مردم پریشانند ایشانند


به نیرنگ و فسون با این و آن یارند و عیارند
خداگویان اگر در خط منصورند محصورند.

                                  soheili

                             


کلمات کلیدی:
 
 
 
 
بهترین کدهای جاوا و قالب رایگان