ارزش انسان
ساعت ٤:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٢/٥  

دشتها آلوده ست
در لجنزار ، گل لاله نخواهد رویید
در هوای عفن آواز پرستو به چه کارت آید ؟
فکر نان باید کرد
و هوایی که در آن
 نفسی تازه کنیم
گل گندم خوب است
گل خوبی زیباست
ای دریغا که همه  مزرعه ی دلها را
علف هرزه ی کین پوشانده ست
هیچکس فکر نکرد
که در آبادی ویران شده دیگر نان نیست
و همه مردم شهر
 بانگ برداشته اند
که چرا سیمان نیست
 و کسی فکر نکرد
که چرا ایمان نیست
و زمانی شده است
که به غیر از انسان
 هیچ چیز ارزان نیست .
   
                                                  mosadegh


کلمات کلیدی:
 
 
 
 
بهترین کدهای جاوا و قالب رایگان