پیک سبک پا
ساعت ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱/۳۱  

کشور حسن تورا، سر حد پیدایی نیست
گشتن ملک دو عالم حَد چون مایی نیست
گر سفر می کنی ای دل، سفری در خود کن
که به از عالم دل سوختگان جایی نیست
همه چون جام شدم چشم و تماشا کردم
خوشتر از دیدن روی تو تماشایی نیست
هر خط حسن تو، صد معنی پنهان دارد
حیف در شهر دراین مرحله دانایی نیست
دل ما تاب پریشانی عشق تو نداشت
راستی در خور توفان تو، دریایی نیست
حالیا بر ورق گل خط هجران بنویس
که به جز باد صبا، پیک سبک پایی نیست.

                                                                      moalem              


کلمات کلیدی:
 
 
 
 
بهترین کدهای جاوا و قالب رایگان