عبور
ساعت ٥:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱۱/٢٢  

 خوشه های خاطره
 معلق
بر دیوار عمر
 مرا
 به کوچه های کودکی می خوانند
 تا از ردیف اقاقی ها
 عبوری دوباره کنمکلمات کلیدی:
 
 
 
 
بهترین کدهای جاوا و قالب رایگان