ساعت ٦:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱٠/۱٥  


 حال دنيا را يكي پرسيد از فرزانه اي

 گفت يا ابر است يا باد است يا افسانه اي

 گفتمش احوال عمرت را بگو تا عمر چيست

 گفت يا شمع است يا برق است يا پروانه اي

 گفتمش اينها كه مي بيني چرا دل بسته اند

 گفت يا مستند يا خوابند يا ديوانه اي.


کلمات کلیدی:
 
 
 
 
بهترین کدهای جاوا و قالب رایگان