پرواز
ساعت ۱:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٩/٢۸  

تو را در سطر سطر خاطره

در ضرباهنگ غزل یافته ام

به یاد داری ؟

بالی آیا برای پرواز مانده؟

برای رفتن؟

تا انتهای اوج؟!

بیا تا دیگرباره لغتنامه مهر را بگشاییم

فصل عشق را،صفحه محبت را

و سطر پرواز را

                        پرواز یعنی،

بال در بال بادی خنک

نفس در نفس یاری همراه

دست اندر ساعد ساقی سیمین ساقی

نگاه در نگاهی شوخ

لب بر لبانی شیرین گفتار

زلم نوشان

در گرماگرم مغازله ای

تنیده در هم

با دو دل

تپان چون تپش زندگی

چون تپش ثانیه ها

و با حرارتی افزون تر از هرم کویر

با عطر گیسوانی پریشان در باد

که گلها را به میهمانی ریح می خواند

و با عطر نازک تنی

شوخ و شیرین

پرواز یعنی،

تاختن تا انتهای ذوق

تا آنسوی ادراک

تا تکلمی هم وزن

هم هجا با غزل عشق

تا رمیدن غزال

تا آغاز غزل

تا ردیف قافیه

باید تاخت با توسن تغزل

بر پهن دشت ابر

تا سرزمین سکوت

تا شب زلف نگار

تا سرخی لبی لعل

تاگیسوان آتش

تا خورشید

تا حب

تا چنگی بر تار زلف یار

تا زخمه ای بر رباب

تا ناله نی

و تا ترانه ترنم

باید رفت

پرواز را به خاطر بسپار

          پرنده مردنی ست.              

                                                                                                                         مهدی تبریزی

 ]http://i19.tinypic.com/6ynrr0h.jpg                                                                                                      


کلمات کلیدی:
 
 
 
 
بهترین کدهای جاوا و قالب رایگان