ساعت ٩:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٩/٢٧  

چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد

چه نکوتر انکه مرغی زقفس پریده باشد

پرو بال ما بریدند و در قفس گشودند

چه رها چه بسته ، مرغی که پرش بریده باشند

من از ان یکی گزیدم که به جز یکی ندیدم

که میان جمله خوبان به صفت گزیده باشد

عجب از حبیبم  اید که ملول مینماید

نکند که از رقیبان سخنی شنیده باشد

اگر از کسی رسیده است بدی به ما بماند

به کسی مباد از ما که بدی رسیده باشد

http://i14.tinypic.com/8f46ses.jpg


کلمات کلیدی:
 
 
 
 
بهترین کدهای جاوا و قالب رایگان