هفت نصیحت از مولانا
ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٥/۱٠  

هفت نصیحت از مولانا :

١_ گشاده دست باش , جاری باش , کمک کن (مثل رود)

٢_ با شفقت و مهربان باش (مثل خورشید)

٣_ اگر کسی اشتباه کرد آن را بپوشان (مثل شب)

۴_  وقتی عصبانی شدی خاموش باش (مثل مرگ)

۵_ متواضع باش و کبر نداشته باش (مثل خاک)

۶_ بخشش و عفو داشته باش (مثل دریا)

٧_ اگر می خواهی دیگران خوب باشند خودت خوب باش (مثل آینه)


کلمات کلیدی:
 
 
 
 
بهترین کدهای جاوا و قالب رایگان