سه تیـــغ مـرگ
ساعت ٤:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۳٠  

در قبال هستی خود خاک بی جانیم ما

در خراب آباد دنیا رو به ویرانیم ما

از ریای رنگ بازان ترک ایمان گفته ایم

گر چه در راه حقیقت عین ایمانیم ما

گر سکوت لحظه ها خود باعث آسایش است

در سه تیغ مرگ جانا مهد حرمانیم ما

حاصل این زندگانی شادی حزن آور است

لحظه ای شادی ولی عمری پشیمانیم ما

گرچه دین حق پرستان باعث آزادی است

دم به دم زندانی منبر پرستانیم ما

ما در این آرامش خود درس طوفان داده ایم

گرچه در ظاهر چو خاکستر به ویرانیم ما

چون بگویم حرفی از آزادی اندیشه ها؟!

مهدیا در شام ظلمت خاک بی جانیم ما

هر چه داری از حرام و دزدی و عصیان گری ست

جان من دیگر نگو « آخر مسلمانیم » ما

مهدی آذری


کلمات کلیدی:
 
 
 
 
بهترین کدهای جاوا و قالب رایگان