ساعت ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٩/٢٦  

فارغ از بود و نبود همه عالم بودن                                    گوی امید ز چوگان زمان بربودن

روز و شب مست و غزلخوان و صراحی در دست               بر در میکده ی شوق ، قدح پیمودن

واقف سر ازل گشتن و از چنگ خیال                               نغمه ی زهره و اوای ملک بشنودن

زل خاک به افلاک قدم بنهادن                                         بر حریم حرم سر خدا سر سودن

ایت دلبری و غایت مقصود شدن                                     روی چون اینه بر اهل جنون بنمودن

مایه بر چشم فسونکار زدن ، دل بردن                             هر زمان بر صف مجنون صفتان افزودن

اهوی دیده به دام نگهی افکندن                                     در بتخانه ی دل بر همگان بگشودن

یا چو مریم نفس قدس چشیدن وانگاه                          گنج سان کنج نهان از همه خلق اسودن

یکدم ار دولت دیدار توام دست دهد                                میزان اینهمه را بر دگران بخشودن


کلمات کلیدی:
 
 
 
 
بهترین کدهای جاوا و قالب رایگان