نه تو می مـانی، نه انـــــــدوه!
ساعت ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٢/۱  

نه تو می مانی
نه اندوه
و نه هیچ یک از مردم این آبادی
به حباب نگران لب یک رود قسم
و به کوتاهی آن لحظه ی شادی که گذشت
غصه هم خواهد رفت
آن چنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند
لحظه ها عریانند
به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز
تو به آیینه، نه، آیینه به تو خیره شده است
تو اگر خنده کنی او به تو خواهد خندید
و اگر بغض
آه از آیینه ی دنیا که چه ها خواهد کرد
گنجه ی دیروزت
پر شد از حسرت و اندوه و چه حیف!
بسته های فردا، همه ای کاش ای کاش...
ظرف این لحظه ولیکن خالیست
ساحت سینه پذیرای چه کس خواهد بود
غم که از راه رسید
در این سینه بر او باز مکن
تا خدا یک رگ گردن باقیست
تا خدا هست،
به غم وعده این خانه مده...


کلمات کلیدی:
 
سـال نــو مبـــــــــــــــــــارک
ساعت ۱:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱/٦  

 

بنگر به رستاخیز طبیعت که چه زیباست .

و هر سال رستاخیزی دیگر را تجربه می کنیم

و چه زیباتر رستاخیز انسان در این عصر آهن وتباهی.

سال نــو مبـــــــــــــــــــــارک

امیدوارم سال خوبی باشه برای همه.


کلمات کلیدی:
 
 
 
 
بهترین کدهای جاوا و قالب رایگان