دوگانگی
ساعت ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۱۱/٢٩  

تبسمی بر لب
و نیمه دلی آفتابی
اما
در دور دست های روح
بارانی بی امان می بارد
و هراسی
به اندازه ی ابدیت
فاصله ی
این دوگانگی را

رنگ خاکستر می زند.                                                                        abbasi


کلمات کلیدی:
 
مهر آفرینا!
ساعت ۱:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱۱/٢٧  

مهرآفرینا!      

سجاده ام را به سمت قبله نیاز می گشایم

تا ذره ذره وجودم را به معراج

نگاهت، پرواز دهم

به رکوع می روم تا بزرگی ات را به یاد بیاورم

و به سجده می افتم تا بر بندگی ام مهر عشق بزنم…

 چه آرامش پایان ناپذیری در نگاه توست

 چه لحظه های مهرافروزی در ذکر یاد توست…

 پروردگارا! دستان دعایم را        

 به عرش الهیت برسان

 و دلم را به حلاوت عشقت هدایت فرما

                                                                            

 


کلمات کلیدی:
 
نسیم عشق
ساعت ۱:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱۱/٢٥  

         مهلت ما اندک است و عمر ما بسیار نیست
         در چنین فرصت مرا با زندگی پیکار نیست


سهم ما جز دامنی گل نیست از گلزار عمر
یار بسیار است اما مهلت دیدار نیست


 آب و رنگ زندگی زیباست در قصر خیال
 جلوه ی این نقش جز بر پرده ی پندار نیست


کام دولت را ز آغوش سحر باید گرفت
مرغ شب گوید که بخت خفتگان بیدار نیست


با نسیم عشق باغ زندگی را تازه دار
ورنه کار روزگار کهنه جز تکرار نیست.

                                                                                  soheili
 


کلمات کلیدی:
 
مسیر حیات
ساعت ٦:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱۱/٢٢  

کاش همیشه
 آب
 اولین درس دبستان باشد
 تا کودکان
 در کرامت یک قطره ی باران
مسیر حیات را
 تا شعور آسمان
بپیمایند.

 

 


کلمات کلیدی:
 
عبور
ساعت ٥:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱۱/٢٢  

 خوشه های خاطره
 معلق
بر دیوار عمر
 مرا
 به کوچه های کودکی می خوانند
 تا از ردیف اقاقی ها
 عبوری دوباره کنمکلمات کلیدی:
 
لحظه ها
ساعت ٩:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱۱/۱٢  

 زمان را
 کاسه ای نیست
 تا که لبریز شود
 فضیلتی رونده دارد
بسان آب
 و صراحت مکرری
 بسان سال
 اما
 لحظه هایی
 به وسعت نامریی یک خاطره
 باز می گرداند آب را
 به سرچشمه
 و می برد دل را
 به کهن سردابه ها
 تا نوازش دهد
 خاطرات بودنی قدیم را                                                                             abbasi

                                                                   
                                     
 


کلمات کلیدی:
 
دوست
ساعت ٩:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱۱/۱٢  

 من
 از میان واژه های زلال 

 دوستی رابرگزیده ام


 آنجا که
 برف های تنهایی
 آب می شوند
 در صدای تابستانی یک دوست

                                                                                      abbasi


کلمات کلیدی:
 
نقد جان
ساعت ٩:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱۱/۱٢  

دل غمدیده درمان کی پذیرد


سر شوریده سامان کی پذیرد


مرا از نقد ها اندر کف ای دوست


همین جان است و جانان کی پذیرد.

                                                                                                    moalemکلمات کلیدی:
 
تو را آنگونه ميخواهم...
ساعت ۱٠:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۱۱/۱٠  


تورا آنگونه مي خواهم که آهو دشت زيبا را

مرا آنگونه مي خواهي که ساحل موج دريا را

تورا آنگونه مي خواهم که گلها دست باران را

مرا آنگونه مي خواهي که شبنم برگ گلها را

تو بي من باغ بي برگي و من بي تو گل زردم

شبي با موج زيبايت پريشان مي کني ما را

بيا دستان سردم را ميان دستان خود گم کن

که بي دستان پاک تو نه گل خواهم نه صحرا را.


کلمات کلیدی:
 
نیروی اشک
ساعت ۱٢:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۱۱/۸  

عزم وداع کرد جوانی به روستای
در تیره شامی از بر خورشید طلعتی
طبع هوا دژم بد و چرخ از فراز ابر
همچون حباب در دل دریای ظلمتی
زن گفت با جوان که از این ابر فتنه زای
ترسم رسد به گلبن حسن تو آفتی
در این شب سیه که فرو مرده شمع ماه
ای مه چراغ کلبه من باش ساعتی
لیکن جوان ز جنبش طوفان نداشت باک
دریادلان ز موج ندارند دهشتی
برخاست تا برون بنهد جوان استوار دید
افراخت قامتی که عیان شد قیامتی
بر چهر یار دوخت به حسرت دو چشم خویش
 چون مفلس گرسنه به خوان ضیافتی
با یک نگاه کرد بیان شرح اشتیاق
بی آنکه از لبان بکشد بار منتی
چون گوهری که غلطد بر صفحه ای ز سیم
غلطان به سیمگون رخ وی اشک حسرتی
ز آن قطره سرشک فروماند پای مرد
یکسر ز دست رفت گرش بود طاقتی
آتش فتاد در دلش از آب چشم دوست
گفتی میان آتش و آب است نسبتی
این طرفه بین که سیل خروشان در او نداشت
 چندان اثر که قطره اشک محبتی.
                                                moayeri         
            


کلمات کلیدی:
 
آخرین جرعه این جام
ساعت ٤:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱۱/٥  

همه میپرسند
چیست در زمزمه مبهم آب
چیست در همهمه دلکش برگ
چیست در بازی آن ابر سپید
روی این آبی آرام بلند
که ترا می برد اینگونه به ژرفای خیال
چیست در خلوت خاموش کبوترها
چیست در کوشش بی حاصل موج
چیست در خنده جام
که تو چندین ساعت
مات و مبهوت به آن می نگری
نه به ابر
نه به آب
نه به برگ نه به این آبی آرام بلند
نه به این خلوت خاموش کبوترها
نه به این آتش سوزنده که لغزیده به جام
من به این جمله نمی اندیشم
من مناجات درختان را هنگام سحر
رقص عطر گل یخ را با باد
نفس پاک شقایق را در سینه کوه
صحبت چلچله ها را با صبح
بغض پاینده هستی را در گندم زار
گردش رنگ و طراوت را در گونه گل
همه را میشنوم
می بینم
من به این جمله نمی اندیشم
به تو می اندیشم
ای سراپا همه خوبی
تک و تنها به تو می اندیشم
همه وقت
 همه جا
من به هر حال که باشم به تو میاندیشم
تو بدان این را تنها تو بدان
تو بیا
تو بمان با من تنها تو بمان
جای مهتاب به تاریکی شبها تو بتاب
من فدای تو به جای همه گلها تو بخند
اینک این من که به پای تو درافتادم باز
ریسمانی کن از آن موی دراز
تو بگیر
تو ببند
تو بخواه
پاسخ چلچله ها را تو بگو
قصه ابر هوا را تو بخوان
تو بمان با من تنها تو بمان
در دل ساغر هستی تو بجوش
 من همین یک نفس از جرعه جانم باقی است
آخرین جرعه این جام تهی را تو بنوش.


 


کلمات کلیدی:
 
گنجینه دل
ساعت ۱٠:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱۱/٤  

چشم فروبسته اگر وا کنی
درتو بود هر چه تمنا کنی
عافیت از غیر، نصیب تو نیست
غیر تو ای خسته طبیب تونیست
از تو بود راحت بیمار تو
نیست به غیر از تو پرستار تو
همدم خود شو که حبیب خودی
چاره خود کن که طبیب خودی
غیر که غافل ز دل زار تست
بی خبر از مصلحت کار تست
بر حذر از مصلحت اندیش باش
مصلحت اندیش دل خویش باش
چشم بصیرت نگشایی چرا ؟
 بی خبر از خویش چرایی چرا ؟
صید که درمانده ز هر سو شده است
غفلت او دام ره او شده است
تا ره غفلت سپرد پای تو
 دام بود جای تو ای وای تو
خواجه مقبل که ز خود غافلی
خواجه نه ای بنده نا قابلی
از ره غفلت به گدایی رسی
ور به خود آیی به خدایی رسی
پیر تهی کیسه ی بی خانه ای
داشت مکان در دل ویرانه ای
روز به دریوزگی از بخت شوم
شام به ویرانه درون همچو بوم
گنج زری بود در آن خاکدان
چون پری از دیده مردم نهان
پای گدا بر سر آن گنج بود
لیک ز غفلت به غم ورنج بود
گنج صفت خانه به ویرانه داشت
غافل از آن گنج که د ر خانه داشت
عاقبت از فاقه و اندوه و رنج
مرد گدا مرد و نهان ماند گنج
ای شده نالان ز غم و رنج خویش
چند نداری خبر از گنج خویش؟
گنج تو باشد دل آگاه تو
گوهر تو اشک سحرگاه تو
مایه امید مدان غیر را
کعبه ی حاجات مخوان دیر را
غیر ز دلخواه تو آگاه نیست
ز آنکه د لی را بدلی راه نیست
خواهش مرهم ز دل ریش کن
هر چه طلب می کنی از خویش کن.                                                       moayeri
کلمات کلیدی:
 
معنای آدم
ساعت ٢:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱۱/۳  

زندگی یعنی چه یعنی آرزو کم داشتن
چون قناعت پیشگان روح مکرم داشتن
دیو از دل راندن و نقش سلیمانی زدن
بر نگین خاتم خود اسم اعظم داشتن
کنج درویشی گرفتن بی نیاز از مردمان
وندر آن اسباب دولت را فراهم داشتن
جامه ای زیبا بر اندام شرف آراستن
غیر لفظ آدمی معنای آدم داشتن
قطره ی اشکی به شبهای عبادت ریختن
بر نگین گونه ها الماس شبنم داشتن
نیمشب ها گردشی مستانه در باغ نیاز
پاکی عیسی گزیدن عطر مریم داشتن
با صفای دل ستردن اشک بی تاب یتیم
در مقام کعبه چشمی هم به زمزم داشتن
تا براید عطر مستی از دل جام نشاط
در گلاب شادمانی شربت غم داشتن
مهتر رمز بزرگی در بشر دانی که چیست
 مردم محتاج را بر خود مقدم داشتن .                              soheili


 


کلمات کلیدی:
 
سلام ...
ساعت ٢:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱۱/٢  

سلام بر معشوق
که چهره اش قمر و چشم او ستاره ی اوست
سلام بر عشق
که قطره قطره ی اشک شبانه چاره ی اوست
به چشم یار سلام
که سوز ما ز نگاه وی و شراره ی اوست
سلام من به سپهر
 که زینت شب ما ابر پاره پاره ی اوست
به شب سلام سلام
که هر ستاره ی رخشنده گوشواره ی اوست
سلام بر شبنم
که غنچه بستر و گلبرگ گاهواره ی اوست
سلام بر فرزند
که راحت دل ما دیدن دوباره ی اوست
سلام بر مادر
که دیده ی همگان عاشق نظاره ی اوست
به کردگار سلام
که خلق عالم و آدم یه یک اشاره ی اوست
به حق سلام که هر جا طلوع زیباییست

نشان نعمت و الطاف آشکاره ی اوست .


کلمات کلیدی:
 
 
 
 
بهترین کدهای جاوا و قالب رایگان